Khăn mặt 34x34cm trắng

190.000

Khăn face 34x34cm trắng, dùng để lau mặt, dầy, mềm, mịn.

Dùng trong mọi hoàn cảnh.

Giá chỉ có 209.000₫/10 cái