Khăn mặt 34x34cm màu

253.000

Khăn face 34x34cm màu, dùng để lau mặt, dầy, mềm, mịn.

Dùng trong mọi hoàn cảnh.

Giá chỉ có 253.000₫/10 cái