Khăn 40x76cm

600.000

Khăn 40x76cm dầy mịn.

600.000₫/10 cái.

Đủ màu sắc và có thể nhuộm theo màu bạn yêu cầu.